communication-1110x550

Υπηρεσίες Επικοινωνίας

H REPOSITION STRATEGY αναλύει, σχεδιάζει, μορφοποιεί και υποστηρίζει στρατηγικές και προγράμματα επικοινωνίας σε όλες τους τις εκφράσεις.

Προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πρόσωπα, οργανισμούς, φορείς και επιχειρήσεις που αναζητούν νέα μέσα επικοινωνίας, νέα κανάλια πωλήσεων, νέους τρόπους δημιουργίας και αξιοποίησης ευκαιριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και ισχυρές μακροχρόνιες σχέσεις με τους τελικούς αποδέκτες τους.

……………

Τομείς υπηρεσιών

Η REPOSITION STRATEGY προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες call center – σε πρόσωπα, οργανισμούς, φορείς και επιχειρήσεις – με στόχο την βελτίωση και την ανάπτυξη της επικοινωνίας τους με τα ειδικά κοινά που τους ενδιαφέρουν.

Με ιδιόκτητη προηγμένη τεχνολογική υποδομή πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Call Center) και έμπειρα εξειδικευμένα στελέχη, υλοποιεί την απαιτούμενη επικοινωνία με εφαρμογή καινοτόμων και ασφαλών διαδικασιών.

Η REPOSITION STRATEGY σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα πολιτικών και κοινωνικών εκστρατειών, προώθησης πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης προϊόντων και υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα προσφέρει υπηρεσίες όπως:
– Έρευνα αγοράς
– Πολιτικών εκστρατειών
– Ενημέρωση πελατών
– Επεξεργασία, ενημέρωση και εκκαθάριση βάσεων δεδομένων
– Τηλεγραμματεία
– Κρατήσεις (ξενοδοχείων, σεμιναρίων, συνεδρίων και εκδηλώσεων)
– Marketing μέσω βάσεων δεδομένων (Database Marketing)
– Πωλήσεις και προώθηση προϊόντων & υπηρεσιών
– Υπηρεσίες ενημέρωσης
– Υποστήριξη καμπάνιας νέων προϊόντων & υπηρεσιών
– Εξυπηρέτηση πελατών / καταναλωτών
– Πληροφορίες για προϊόντα / υπηρεσίες
– Δημιουργία και υποστήριξη διαφημιστικών εκστρατειών
– Δημιουργία πελατολογίων για τις πωλήσεις
– Ανάπτυξη, εκκαθάριση και διαχείριση βάσης δεδομένων – πελατών
– Ενημέρωση πελατών
– Ανανέωση / και εγγραφή νέων συνδρομητών
– Ανανέωση συμβολαίων πελατών

Η REPOSITION STRATEGY έχει ως κύριο μέλημα την ικανοποίηση των πελατών της, ( που της εμπιστεύονται τις τηλεφωνικές και τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες τους ), μέσω της άμεσης και επαγγελματικής εξυπηρέτησης των δικών τους πελατών.

Συνεργάζεται μαζί τους προκειμένου να κατανοήσει πλήρως τις δραστηριότητες τους και τον τρόπο σκέψης και δράσης τους, έτσι ώστε να αναπτύξει μια στρατηγική αντιμετώπισης των αναγκών και των απαιτήσεων τους η οποία θα είναι αποκλειστικά σχεδιασμένη γι’ αυτούς.

Η REPOSITION STRATEGY με τις υπηρεσίες της μεταβάλλει τα σταθερά έξοδα των πελατών της σε μεταβλητά, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με αντίστοιχη μείωση του λειτουργικού κόστους, ώστε να εξασφαλίζονται – μέσω των οικονομιών κλίμακας – ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η REPOSITION STRATEGY είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο θέμα της διαχείριση των βάσεων των πελατών της. Οι βάσεις δεδομένων που δημιουργεί για λογαριασμό τους γίνονται με την τήρηση όλων των διατάξεων του νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ακολουθείται απαρέγκλιτα σχέδιο κανόνων ασφαλείας για την προστασία της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για την αποδοτική τοποθέτησή τους στην αγορά, οι σύγχρονες εταιρίες οφείλουν συχνά να επαναπροσδιορίζουν την ταυτότητα και την εικόνα τους. Οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από αυτές, και οι σύγχρονες συνθήκες διαφάνειας και δημοσιότητας τις υποχρεώνουν να αφήνουν το στίγμα τους στον καθρέφτη της αγοράς. Αυτό είναι εμφανές σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή αυτονόμησής τους, σε περιπτώσεις αλλαγής του στελεχιακού δυναμικού τους, ή αλλαγής στο είδος και την ποιότητα των εταιρικών πόρων και παροχής υπηρεσιών τους, ή ακόμη όταν προκύπτουν κάποια απρόσμενα γεγονότα και ραγδαίες αλλαγές στον ευρύτερο οικονομικό τομέα όπου δραστηριοποιούνται.

Η πρωτοποριακή προσέγγιση της REPOSITION STRATEGY, παρακολουθώντας τις τρέχουσες εξελίξεις και τα διεθνή standards στην επιχειρησιακή επικοινωνία, εφαρμόζει πρόγραμμα ολιστικής στρατηγικής μάρκετινγκ και επικοινωνίας. Ερευνά, ταυτοποιεί και αξιοποιεί το Αγοραστικό Κέντρο του εταιρικού προϊόντος, διευκρινίζοντας και διαχωρίζοντας τους ρόλους των χρηστών του, εκείνων που καθιστούν γνωστή την ύπαρξη του προϊόντος, εκείνων που το συνιστούν, που το επιλέγουν, εκείνων που προβαίνουν στην πράξη αγοράς του. Με το πακέτο λύσεων που προσφέρει, αναλαμβάνει την επέκταση της αντίληψης του κοινού για τη μάρκα, τη βελτίωση της εταιρικής εικόνας και την επικοινωνιακή διαχείριση της διείσδυσης σε νέους τομείς της αγοράς, και τη διαχείριση της σχέσης της με τα ΜΜΕ (Media Advocacy).

Κάθε εταιρία που βρίσκεται στα σπάργανα, ή οδηγείται σε κρίσιμες αποφάσεις και αλλαγές, νιώθει να βρίσκεται μπροστά σε μία απειρία δυνατοτήτων, ή ενώπιον συθέμελων τριγμών στρατηγικής και συνοχής της ταυτότητας και εικόνας της. Η REPOSITION STRATEGY προτείνει τη διερεύνηση, έκδοση και αξιοποίηση της Εγκυκλίου Εταιρικού Οράματος και Πολιτικών (Vision and Policy manuals). Εργαλείο απαραίτητο για την ταυτοποίηση και προβολή των εταιρικών αρχών και αξιών, για την πρόσθεση συμβολικής (και κατά συνέπεια χρηματικής) αξίας στην επωνυμία και τα προϊόντα της, για τη διαχείριση κρίσεων και αλλαγής. Εφόδιο χρήσιμο για την συνοχή της εταιρικής κουλτούρας και την ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν για το προσωπικό και την αντίστοιχη κατανομή ρόλων εντός και εκτός της εταιρίας.

Mερικές από τις υπηρεσίες που δοκιμασμένα παρέχονται, βάση της τεχνογνωσίας και της τεχνολογικής υποδομής της REPOSITION STRATEGYείναι:

Σε επίπεδο
επικοινωνίας μάρκετινγκ προϊόντων
Σε επίπεδο
ηλεκτρονικής διαχείρισης:
Σε επίπεδο
εκδόσεων και οργάνωσης
Γνωριμία κοινού με νέα προϊόντα Αλληλογραφία της εταιρίας Φυλλάδια με νέα της αγοράς (Newsletters)
Δημιουργία νέων ομάδων κοινού για ήδη υπαρκτά προϊόντα και υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Κρατήσεις (ξενοδοχείων, σεμιναρίων, συνεδρίων και εκδηλώσεων) Εταιρικά περιοδικά (company magazine)
Επανατοποθέτηση παλαιών προϊόντων Ανάπτυξη υπηρεσιών Marketing μέσω βάσεων δεδομένων ( Database Marketing ) Ετήσιες εκθέσεις και αναφορές (annual reports)
Διαδικασία ανάπτυξης νέων υπηρεσιών Δημιουργία ηλεκτρονικών πελατολογίων πωλήσεων Πακέτο έτοιμου υλικού για τους δημοσιογράφους (press kits)
Υποστήριξη καμπάνιας νέων προϊόντων & υπηρεσιών   Video scripts και εκπαιδευτικού υλικού
Εξυπηρέτηση πελατών / καταναλωτών   Διοργάνωση σεμιναρίων και events
Ενημέρωση πελατών   … Καθώς και πλήρεις υπηρεσίες λογογραφίας και κειμενογραφίας
Ανανέωση και εγγραφή νέων συνδρομητών    
Ανανέωση συμβολαίων πελατών    

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεν μπορούμε να μην επικοινωνήσουμε!

Είτε το επιδιώκουμε είτε όχι, αυτό το ερευνητικό επικοινωνιολογικό συμπέρασμα χαρακτηρίζει απόλυτα τη ζωή στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κοινωνικό μας οικοσύστημα. Κάθε ομάδα ανθρώπων, οσοδήποτε μικρή ή μεγάλη, και μόνο από το γεγονός της ύπαρξής της αφήνει το στίγμα της στη δημόσια σφαίρα. Πωλώ δε μάλλον, όταν οργανωμένες ομάδες ή ασυσπείρωτες μεγάλες μερίδες του πληθυσμού αντιμετωπίζουν έντονα και δυσυπέρβλητα προβλήματα και οφείλουν να αποκτήσουν μια ‘φωνή προς τα έξω’, αξιοποιώντας παράλληλα το δημόσιο αναφαίρετο δικαίωμα στην ενημέρωση γι’ αυτά.

Επικοινωνούμε για να επηρεάσουμε κοινωνικές συμπεριφορές, στάσεις, αντιλήψεις, για να μεταδώσουμε αξίες! Η REPOSITION STRATEGY επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον για την ορθολογική, ευκρινή και έγκαιρη δημοσιοποίηση λύσεων υπέρ της θεραπείας κοινωνικών παθολογιών. Μεριμνά έμπρακτα, αξιοποιώντας μεθόδους κοινωνικού και οικολογικού μάρκετινγκ (social and green marketing) για την ανάδειξη κοινωνικά ωφέλιμων αγαθών, με όλα τα όπλα που έχει στη διάθεσή της. Βοηθά τους κοινωνικούς εταίρους-πελάτες της να διαχωρίσουν και να επεξεργασθούν ξεχωριστά τον αξιακό, και τον συμπεριφορικό πυρήνα του κοινωνικού προϊόντος που επιθυμούν να επηρεάσουν, προκειμένου να διαμορφωθεί το στοχευμένο πλάνο αντιμετώπισης του προβλήματος με σαφές χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, να διαμορφωθεί δηλαδή το μίγμα κοινωνικού μάρκετινγκ (social marketing mix).

Συγκεκριμένα, μεσολαβεί και στη χάραξη στρατηγικής προώθησης και διεκπεραιώνει με χειρουργική ακρίβεια επικοινωνιακά πλάνα γύρω από ζητήματα ευρέως δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως η ενημέρωση προφύλαξης από σύγχρονες κοινωνικές μάστιγες, ιατρικοφαρμακευτικά ζητήματα και ζητήματα δημόσιας υγείας, ζητήματα εκμετάλλευσης ανυποψίαστων κοινωνικών ομάδων (λ.χ.παιδική εκμετάλλευση και trafficking), ζητήματα κοινοτήτων και διαπολιτισμικών συγκρούσεων, οικολογικά και βιοτεχνολογικά ζητήματα. Αναπτύσσει διαδικασίες προβολής του προφίλ και των ενεργειών δημόσιων θεσμών και ανεξάρτητων Αρχών, της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, τη συσχέτιση μιας οργάνωσης με την υποστήριξη κοινωνικών αξιών (φιλανθρωπίες, περιβάλλον, εκπαίδευση) και αναλαμβάνει την εξεύρεση εταιριών για χορηγίες και προσφορές σε θέματα δημόσιου τομέα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Τα μεθοδολογικά εργαλεία που η REPOSITION STRATEGY χρησιμοποιεί για τους παραπάνω σκοπούς, αφορούν είτε στον ατομικό καταναλωτή (αλλαγή συμπεριφοράς, έρευνες life style), είτε στο επίπεδο ομάδων ή οργανώσεων (αλλαγή σε συνήθειες, νόρμες, ενδοοργανωσιακές αλλαγές), και είναι:

– διεξαγωγή ερευνών αποτύπωσης των κοινωνικών αναγκών – διαμόρφωση του μίγματος κοινωνικού μάρκετινγκ – πιλοτική δοκιμασία του μίγματος μάρκετινγκ και οι ενδεχόμενες διορθωτικές κινήσεις βάση της ανατροφοδότησης – ανάπτυξη της κοινωνικής καμπάνιας – αξιολόγηση της κοινωνικής καμπάνιας

Η REPOSITION STRATEGY φιλοδοξεί να αποτελέσει μετρήσιμο πόλο προώθησης και επικοινώνησης του τουριστικού προϊόντος της χώρας, εφαρμόζοντας τεχνικές location branding, και προώθησης επιμέρους πολιτισμικών προϊόντων (μουσεία, πινακοθήκες, προβολή θεατρικών παραστάσεων και κινηματογραφικών ταινιών κ.ά.).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάθε νέα πολιτική αναμέτρηση είναι μία επανατοποθέτηση της ταυτότητας και εικόνας του υποψηφίου στον πολιτικό στίβο.

Η REPOSITION STRATEGY ξεκίνησε αρχικά ως μία καθαρόαιμη εταιρία πολιτικού μάρκετινγκ και επικοινωνίας, με διακεκριμένα στελέχη είτε από συναφείς ακαδημαϊκούς χώρους, είτε από το χώρο της αγοράς, είτε από το μετερίζι της πολιτικής σε κυβερνητικό επίπεδο. Παρά την αποδοτική ανάπτυξή της και σε άλλους τομείς της αγοράς, η πολιτική επικοινωνία παραμένει αιχμή των επιτυχιών της. Η εμπειρία των ηγετικών στελεχών της από την οργάνωση της πολιτικής σε επίπεδο Επικράτειας αλλά και Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αποδεδειγμένη και τεκμηριωμένη.

Το καινοτόμο προϊόν που προωθεί η REPOSITION STRATEGY στο πεδίο της πολιτικής επικοινωνίας είναι οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Επωνυμίας «Πολιτικού Υποψηφίου» (Political Candidate Branding) και αφορά στη διαχείριση πολιτικής ταυτότητας και εικόνας, ζητημάτων και διακινδυνεύσεων σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης και Επικράτειας. Μείζονος σημασίας στόχος μας η την αναζήτηση ευκαιριών για διεύρυνση του μεριδίου των υποψηφίων στην εκλογική τους ‘αγορά’ και η μετατροπή των δυνητικών ψηφοφόρων σε ενεργούς υποστηρικτές. Σε αυτά τα πλαίσια, η σωστά αξιοποιημένη πολιτική-εκλογική έρευνα και η χρήση των μεθόδων της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, δημιουργεί για τον υποψήφιο ένα ακαταμάχητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και ένα διευρυμένο μερίδιο σε μία επιπρόσθετη πολιτική αγορά, αυτή των δικτυακών κοινοτήτων.

Προκειμένου να υπάρχουν ικανές πιθανότητες διεκδίκησης του χρίσματος, δεν αρκεί ένας υποψήφιος να προσλάβει κάποιον διαφημιστή της τελευταίας στιγμής, απαιτείται πρόγραμμα και επ’ αυτού έρευνα.

Η REPOSITION STRATEGY στα πλαίσια των ερευνητικών υπηρεσιών που προσφέρει αναλαμβάνει έρευνες προφίλ αρχηγών και κομματικών στελεχών, έρευνες εξεύρεσης πόρων (fundraising), έρευνες συμπεριφοράς, στάσεων και απόψεων της κοινής γνώμης στην εκλογική περιφέρεια του υποψηφίου, εξηγητική έρευνα για τα είδη και λόγους μετακινήσεων στο πολιτικό σκηνικό, έρευνες αποτύπωσης της προέλευσης των αναποφάσιστων και αναζήτηση γενεσιουργών αιτιών του φαινομένου, κ.ά.

Σημαντικότατο εφόδιο για τον υποψήφιο είναι η έρευνα για την διαμόρφωση και επιτυχή διενέργεια της πολιτικής, εκλογικής καμπάνιας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε μεταξύ άλλων:

– έρευνα για ποιοτική αποτίμηση της γενεσιουργού ιδέας της καμπάνιας (concept test) ένα ερευνητικό εργαλείο για την αποτύπωση της αποτελεσματικότητας της καμπάνιας για διαφορετικά γεωδημογραφικά δείγματα πληθυσμού (copytesting)

– ερευνητικές μετρήσεις κατά τη διάρκεια της καμπάνιας γύρω από την αντίληψη, μνημονική ανάκληση, βαθμός ικανοποίησης των ψηφοφόρων από το προϊόν της καμπάνιας (tracking studies)

– έρευνα μετά το πέρας των εκλογών ή μίας επιμέρους καμπάνιας για την αποτίμηση της επίπτωσης της στρατηγικής σε σχέση με τους τεθειμένους στόχους (post tests)

Τα επιτυχώς δοκιμασμένα εργαλεία της REPOSITION STRATEGY για την αποδοτική τοποθέτηση του υποψηφίου σε αυτή την εκλογική αγορά, περιλαμβάνουν:

– δημιουργία βάσης δεδομένων με στοιχεία και αιτήματα των χρηστών και δημιουργία ιδιωτικών mailing lists- αξιοποίηση βάσεων από προηγούμενες εκλογές

– δικτυακή έρευνα (περιγραφική, διαγνωστική, πρόβλεψης) για τη κατανόηση των κινήτρων των υποψήφιων ψηφοφόρων και την αναζήτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

– διαχείριση εξερχόμενων κλήσεων μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος

– δημιουργία ηλεκτρονικών newsletters με αναφορά σε δραστηριότητες, έργα και υπηρεσίες που αφορούν τον υποψήφιο αλλά και το χρήστη.

– δυνατότητες τηλεδιάσκεψης, ηχοδιάσκεψης, καταγραφές ιστοδιασκέψεων, ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων

– εκδόσεις εγχειριδίων, media kits, Video scripts, εύχρηστα για την αξιοποίησή τους από τους δημοσιογράφους

– υπηρεσίες διαδικτύου και ανάπτυξη ιστοτόπων, διαχείριση διάχυσης πληροφοριών στο δ ιαδίκτυο (on line brokerage), weblogging για προσωπικές εκδόσεις ανοικτές στο διαδίκτυο

– υπηρεσίες κειμενογραφίας, λογογραφίας

– οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων

Η REPOSITION STRATEGY αναλαμβάνει επίσης για λογαριασμό του υποψηφίου, την ανάπτυξη σχέσεων με τα ΜΜΕ (Media Advocacy), καθώς και τη διαχείριση κρίσεων, διευθέτηση και δημοσιοποίηση ατζέντας θεμάτων (Issues management), εφαρμόζοντας το πλέον σύγχρονο ολιστικό πακέτο πολιτικής επικοινωνίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η έννοια του έννομου δημόσιου συμφέροντος αποτελεί θεμελιακό πυλώνα λειτουργίας της δημοκρατίας. Οι σύγχρονοι κοινωνικοί εταίροι, είτε είναι εταιρίες, είτε ανεξάρτητες αρχές, ή οργανωμένες ομάδες, για να μπορέσουν να αποτυπώσουν με ακριβοδικία δημόσια τους στόχους τους, και να μπορέσουν να καλλιεργήσουν ομαλές, ελεγχόμενες και προσοδοφόρες σχέσεις, δεν αρκούνται στα εργαλεία της διαφήμισης και του μάρκετινγκ. Κάθε συνετός και μακροπρόθεσμα σκεπτόμενος οργανωσιακός ηγέτης δεν υπομένει καρτερικά τη δαμόκλειο σπάθη μιας ενδεχόμενης οργανωσιακής και επικοινωνιακής κρίσης που επιζητά άμεση και επιπόλαια επούλωση, αλλά ενεργοποιείται στοχευμένα και προληπτικά. στο πεδίο των δημοσίων υποθέσεων.

Η REPOSITION STRATEGY ως Εταίρος Δημόσιων Υποθέσεων, εξειδικεύεται σε:

– ενίσχυση διαύλων επικοινωνίας με Κυβέρνηση και άλλους δημόσιους φορείς

– ανάλυση και προσαρμογή ανά συγκεκριμένη περίπτωση της σημασίας των πεπραγμένων της κυβέρνησης των κυβερνητικών αποφάσεων και νομοθετημάτων υπό την οπτική των παρόντων ενδιαφερόντων και των μελλοντικών προσδοκιών των πελατών μας

– άσκηση επιρροής εκτός πεδίου πρωτογενούς νομοθέτησης, για ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής κανονισμών σε τομείς ενδιαφέροντος. Aντίστοιχη ανάλυση και προσαρμογή των προσδοκώμενων και πραγματικών αντιδράσεων άλλων θεσμικών και οικονομικών εταίρων και παραγόντων.

– συνηγορία ενδιαφερόντων των πελατών μας γύρω από ορισμένα πάγια κρίσιμα ζητήματα που τους αφορούν (advocacy position)

– έμμεση άσκηση πίεσης, μέσω συντονισμού της άσκησης επιρροής των άμεσων εμπλεκομένων μερών και τοπικών κοινοτήτων (grass roots public affairs) στην εξεύρεση δεδομένων, αποφάσεων, απόψεων, στατιστικών στοιχείων (fact finding)

– Στρατηγική Διαχείρισης Κρίσεων: Πλήρες πλάνο για ενδεχόμενο κρίσης. Προκαταβολική αποτύπωση των ενδεχόμενων σημείων τριβών, ή επίμαχων ζητημάτων και σαφές χρονοδιάγραμμα δράσης. Χειρισμός δυνητικών ευκαιριών ή τρωτών σημείων. Συνεχής παρακολούθηση του χειρισμού και επικοινώνησης του κρίσιμου θέματος από τα ΜΜΕ (Media Monitoring). Διαχείριση στο επίπεδο των εντυπώσεων (impression management).

Η εταιρία μας μεριμνά ώστε σε περίπτωση κρίσης να υπάρχει συνεχής δίαυλος επικοινωνίας με τα ΜΜΕ και τα εμπλεκόμενα κοινά, τελώντας χρέη Κέντρου των Επικοινωνιακών Επιχειρήσεων του πελάτη μας (Speakers bureau).

Ένας οργανισμός θα κληθεί να αντιμετωπίσει διαφορετικούς τύπους κρίσεων σε μορφή και σε ένταση. Τα περισσότερα είδη κρίσεων μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην καταστροφή του, τόσο από οικονομική άποψη αλλά και ως προς τη φήμη και την εικόνα του.

Η Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management) αποτελεί τη μεθοδολογία που περιλαμβάνει συγκεκριμένο σχέδιο, οργάνωση, καθοδήγηση, και έλεγχο κατά την σημαντική περίοδο ακριβώς πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά από μία καταστροφή, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν απώλειες των πόρων ενός οργανισμού και ειδικά αυτοί που θεωρούνται άκρως απαραίτητοι για την πλήρη επανόρθωση του.

Η REPOSITION STRATEGY αναλαμβάνει τη διαχείριση της όποιας κρίσης ώστε όταν αυτή ξεσπάσει να είστε έτοιμοι να τη διαχειριστείτε σε επίπεδο συντονισμού και επικοινωνιακά, αποσκοπώντας στο μικρότερο δυνατό κόστος για τον οργανισμό και στη διατήρηση ή ακόμα και αναβάθμιση της εικόνας του. Παράλληλα η REPOSITION STRATEGY σας βοηθά να προετοιμαστείτε ώστε να αποφύγετε τις κρίσεις στο στάδιο της πρόληψης, μελετώντας τα πιθανά σενάρια κρίσεων.

Όλες οι ενέργειες Διαχείρισης Κρίσεων, βασιζόμενες σε πλήρες στρατηγικό σχεδιασμό και σε σωστή εκπόνηση στοχοθετημένων ενεργειών, προσδίδουν στον οργανισμό αλλά και στα κυβερνητικά σχήματα ένα σταθερό και υγιές δημιουργικό προφίλ.

Βασικός στόχος της Διαχείρισης Κρίσεων είναι ο οργανισμός να επιβιώσει έπειτα από μία ενδεχόμενη κρίση, με την φήμη της άσπιλη και όλα τα στοιχεία της εταιρείας ανέπαφα, μέσα από μια σειρά ενεργειών όπως:
– Ενέργειες πρόληψης κρίσεων
– Εντοπισμός σεναρίων κρίσεων
– Ιεράρχηση σεναρίων κρίσεων, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας τους
– Εντοπισμός ομάδων που πλήττονται από την κρίση.
– Eνέργειες αποτελεσματικής αποφυγής σοβαρών και προβλεπόμενων κρίσεων
– Ενέργειες διαχείρισης μιας κρίσης
– Διαχείριση και ενέργειες προς επαναδόμησης του οργανισμού, αλλά και ενέργειες συγκράτησης αποδόμησής του
– Επικοινωνιακή διαχείριση των κρίσεων
– Στρατηγικό πλάνο της επικοινωνιακής διαχείρισης των κρίσεων

Η ειδική πληροφόρηση και γενικά επικεντρωμένη ενημέρωση έχει ένα κρίσιμο ρόλο στην προώθηση και ανάπτυξη σημαντικών πρωτοβουλιών.

Οι ειδικές εκδόσεις για την ενημέρωση και προβολή της αναγκαιότητας και χρησιμότητας μιας σημαντικής πρωτοβουλίας, αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο για την προώθηση των ζητούμενων στο ευρύτερο περιβάλλον που επηρεάζει την υλοποίηση της.

Στο παραπάνω πλαίσιο η REPOSITION STRATEGY, με την υποστήριξη έμπειρων συνεργατών, προσφέρει στους πελάτες της εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα των εκδόσεων (έντυπων και on line):
– Στοχευμένος σχεδιασμός
– Καινοτόμα δημιουργία
– Ακριβής υλοποίηση
– Διαχείριση και προώθηση των εκδόσεων σε προσδιορισμένους αποδέκτες

Η REPOSITION STRATEGY, δραστηριοποιούμενη με συνέπεια και αξιοπιστία στο χώρο της στρατηγικής επικοινωνίας, σας παρέχει τη δυνατότητα αποστολής φωνητικών μηνυμάτων σε σταθερά τηλέφωνα, καθώς και γραπτών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, με χαμηλό κόστος.

Τιμοκατάλογος αποστολής SMS

Αριθμός Credits κόστος (€) / credit*
1 – 1.999 0,053€
2.000 – 3.999 0,051€
4.000 – 7.999 0,050€
8.000 – 14.999 0,047€
15.000 – 24.999 0,045€
25.000 – 49.999 0,043€
50.000 και άνω Επικοινωνήστε μαζί μας

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Σημαντικό: για την αποστολή sms, 1 credit αντιστοιχεί σε 1 sms 160 χαρακτήρων για οποιαδήποτε ελληνική ή κυπριακή εταιρία κινητής τηλεφωνίας, εκτός της COSMOTE. Για τις αποστολές μηνυμάτων σε κινητά COSMOTE απαιτούνται 2 credits / sms.

Για την αποστολή sms και φωνητικών μηνυμάτων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα sms.reposition.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την εκχώρηση ονόματος χρήστη και συνθηματικού εισόδου στο sms.reposition.gr

Η διαδικασία προώθησης και ανάπτυξης σημαντικών πρωτοβουλιών από επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς, είναι συχνά σύνθετη και πολύπλοκη. Οι εμπλεκόμενες πλευρές συνήθως δεν βρίσκονται σε αρμονία ως προς το τελικό ζητούμενο, με κύρια αιτία την διαφορετική εκτίμηση που προέρχεται κατά κανόνα από την ελλιπή πληροφόρηση.

Η REPOSITION STRATEGY κατανοώντας το παραπάνω πρόβλημα σε μια διαδικασία προώθησης στοχευμένων επιδιώξεων, συμβάλλει στην επίλυση τους αναλαμβάνοντας την διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων με στόχο την αναλυτική ενημέρωση όλων των μερών, την χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων, την εποικοδομητική σύνθεση υπαρχόντων αντιθέσεων και την δημιουργία νέων ευκαιριών.

Αναλαμβάνει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για την υλοποίηση τέτοιου είδους εκδηλώσεων, (εκθέσεων, παρουσιάσεων, συνεδρίων και ημερίδων), που εκτός των άλλων συμβάλλουν και στην προβολή της όποιας ασκούμενης συνολικής δραστηριότητας.
Με συστηματικότητα, υπευθυνότητα, προγραμματισμό, μεθοδολογία και τέλος με τις κατάλληλες συνεργασίες συμβάλλει στην αριστοποίηση του ζητούμενου αποτελέσματος.

Η REPOSITION STRATEGY, εκτός των παραπάνω, αναλαμβάνει – μέσω εξειδικευμένων εκδηλώσεων – την προώθηση επενδυτικών επιχειρηματικών σχεδίων και περιφερειακών / τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών που στόχο έχουν την προσέλκυση επενδυτικών πρωτοβουλιών και των αντίστοιχων κεφαλαίων, είτε από τον ιδιωτικό τομέα, είτε από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε από μικτό σχήμα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την σύνθετη μορφή της συνεργασίας και της συν χρηματοδότησης μεγάλων έργων υποδομών.

Πως μπορούμε να σε βοηθήσουμε;

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω e-mail, είτε μέσω της ειδικής φόρμας online επικοινωνίας.

Αναζητάτε ένα σύμβουλο υψηλών προδιαγραφών;