Ταυτότητα

Ποιοί είμαστε

Η REPOSITION STRATEGY είναι μια εξειδικευμένη ανεξάρτητη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών στον χώρο του marketing της στρατηγικής και της επικοινωνίας.

Από την ίδρυσή της το 2004, στοχεύει στη δυναμική ανάπτυξη των συνεργαζόμενων μαζί της επιχειρήσεων, φορέων, οργανισμών και προσώπων, στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της REPOSITION STRATEGY είναι η μεθοδολογία εντοπισμού των πραγματικών αναγκών και η προσφορά λειτουργικών και αποτελεσματικών λύσεων, με κύριο άξονα την ευελιξία, την επικέντρωση και την ποιότητα.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών σε μεμονωμένα ή σύνθετα έργα, εφαρμογές και προγράμματα.

Consulting WP continues to grow ever day thanks to the confidence our clients have in us. We cover many industries such as financial, energy, business services, consumer products.

Our mission

Our renowned coaching programs will allow you to:

  • Work fewer hours — and make more money
  • Attract and retain quality, high-paying customers
  • Manage your time so you’ll get more done in less time
  • Hone sharp leadership skills to manage your team
  • Cut expenses without sacrificing quality
  • Automate your business, so you can leave for days, weeks, or even months at a time

How we work

placeholder
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Αναζητάτε ένα Σύμβουλο υψηλών προδιαγραφών;